e-mail: hasło:
e-mail: hasło:

Zgłoś udział w kursie


(Tylko na terenie Polski)
Imię i Nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Wybierz kurs:Kurs korepondenyjny - jak to działa? Po zgłoszeniu udziału w wybranym kursie uczestnik otrzyma listownie na wskazany przez siebie adres materiały do samodzielnego opracowania.

Udział w kursie można również zgłosić, wysyłając list na adres:

Korespondencyjna Szkoła Biblijna
43-300 Bielsko-Biała
skr. poczt. 283


W liście należy podać nazwę kursu oraz adres korespondencyjny, na który mają być wysyłane materiały.

Przebieg kursu:

Wszystkie kursy są bezpłatne


Wybierz dowolny z poniższych kursów, w którym chciałbyś uczestniczyć korespondencyjnie i wypełnij zgłoszenie obok w ramce (opis przebiegu kursu znajdziesz w ramce z prawej strony).

Odkrycia Kurs pozwala lepiej poznać Biblię w powiązaniu z zasadami praktycznego życia chrześcijańskiego. Wśród tematów znajdziesz następujące: istnienie Boga, wiarygodność Pisma Świętego, pochodzenie szatana, tajemnica cierpienia, recepta na sukces, ufność w niepewnym świecie, gdzie szukać nadziei, znaczenie modlitwy.

od 16 lat 26 tematów

Doświadczając radości

Kurs pełen gorących dyskusji, przemyśleń i modlitw. Zabierze cię on w pasjonującą podróż po Biblii. Kurs ukazuje pradawne zasady, które mogą w znaczący sposób poprawić jakość twojego życia dzisiaj. Pomoże ci także żyć pełniej, sensowniej i radośniej. Kurs wzbogacony jest krótkimi filmami.

od 16 lat 42 tematy

Studium Proroctwa - Daniel

Kurs stanowi podstawowe studium proroczej Księgi Daniela zawartej w Starym Testamencie. Przeznaczony szczególnie dla osób rozmiłowanych w lekturze Pisma Świętego. Treść kursu stanowią w dużym stopniu proroctwa Biblii oraz liczne odwołania kulturowe i historyczne. Pomocny przy lekturze Księgi Apokalipsy.

od 16 lat 7 tematów

Studium Proroctwa - Apokalipsa

Księga Apokalipsy, inaczej Księga Objawienia, to niezwykle ciekawa a zarazem tajemnicza księga Nowego Testamentu opisująca czasy ostateczne. Kurs jest wprowadzeniem do tej księgi. Pomaga lepiej zrozumieć główne idee Apokalipsy i jej ważne przesłanie dla współczesnego pokolenia.

od 16 lat 14 tematów

Tak mówi Biblia

Kurs pozwala w systematyczny sposób zapoznać się z najważniejszymi doktrynalnymi tematami Biblii i zasadami jej interpretacji. Przez liczne odwołania do Pisma Świętego pomaga dogłębnie zaznajomić się z licznymi i nieraz trudnymi zagadnieniami biblijnymi

od 14 lat 28 tematów

Start w życie

Kurs przeznaczony głównie dla osób młodych, a także początkujących czytelników Pisma Świętego. Uczestnik znajdzie w nim odpowiedzi na istotne pytania: jaki jest sens i cel życia? Jaką hierarchię wartości należy przyjąć, by nie doznawać ciągłych rozczarowań? Jakie kryteria decydują o trwałej radości i szczęściu? Jak żyć pełniej? Osoby starsze również znajdą w tym kursie coś dla siebie.

od 14 lat 28 tematów

Archeologia i Biblia

Kurs dla miłośników historii i archeologii biblijnej. Ukazuje dzieje takich narodów, jak: Sumerowie, Egipcjanie, Hetyci, Izraelici, Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie. Informacje te mają określony związek z zapisami biblijnymi i proroctwami dotyczącymi tych narodów (12 tematów). Kurs zwraca uwagę na wiarygodność Biblii , popartą licznymi naukowymi odkryciami na polu archeologii.

od 12 lat 12 tematów

Śladami Apostoła Pawła

Dynamiczny, przykuwający uwagę kurs przedstawiający życie i nauczanie wielkiego apostoła narodów. Jego życie było naznaczone krzyżem, o którym tak chętnie opowiadał, i mieczem, który za nim podążał. W nauczaniu Pawła przejawiała się moc, która zmieniała ludzi. To ona dawała im siłę do zmiany świata w imię wartości, które czyniły go lepszym.

od 16 lat 12 tematów

Studium Daniela i Apokalipsy

Kurs dla zaawansowanych. Dzięki niemu: Zrozumiesz proroctwa z Księgi Daniela i Apokalipsy tak dobrze, jak nigdy przedtem. Poznasz niezwykłe dzieje kosmicznego wielkiego boju między siłami dobra i zła, który zakończy się wielkim tryumfem Chrystusa. Pogłębisz przyjaźń z Jezusem, dowiadując się więcej o Tym, który chroni, prowadzi i zbawia wyznawców Boga. Zaznasz wewnętrznego pokoju dowiadując się, że Bóg trzyma stery wszechświata w swych rękach.

od 16 lat 32 tematy

Życie Jezusa

Kurs dla dzieci w wieku 9-12 lat. Pozwala dzieciom odkrywać piękno Biblii, a zwłaszcza poznać ich najlepszego przyjaciela – Jezusa.

On sam powiedział kiedyś: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im; albowiem takich jest Królestwo Boże".

9-12 lat 12 tematów

Zwycięstwo miłości

Kurs duchowego rozwoju człowieka. W trakcie jego trwania omawiane są tak fundamentalne zagadnienia jak: miłość Boża, wiara, nawrócenie, zmiana stylu życia, modlitwa, spowiedź serca, wzrastanie, wątpliwości i uwolnienie od poczucia winy.

od 16 lat 15 tematów

Podróż życia

Biblijny kurs „PODRÓŻ ŻYCIA” dla nastolatków można śmiało nazwać kursem życiowego prawa jazdy. Pomaga on wziąć ster młodego życia w swoje ręce i stać się pewnym kierowcą, który potrafi decydować o sobie, dokonywać dobrych moralnych wyborów i być odpowiedzialnym za swoje decyzje.

od 16 lat 10 tematów